mikroskopy polaryzacyne firmy KERN


- do rutynowych zadań
  w ośrodkach szkoleniowych
  i warsztatach

- głowica monokularowa
- oświetlenie halogenowe 20W
- wykorzystuje światło
  przechodzące
- obiektywy achromatyczne

Mikroskopy serii OPM-1

- do profesjonalnych badań
  w ośrodkach szkoleniowych
  i laboratoriach

- głowica binokularowa
- oświetlenie halogenowe 20W
- wykorzystuje światło
  przechodzące
- obiektywy Infinity Plan
- szeroki wybór akcesoriów
 

 
Mikroskopy serii OPN-1

- do profesjonalnych badań
  w ośrodkach szkoleniowych
  i laboratoriach

- głowica binokularowa
- oświetlenie halogenowe 50W
  lub 100W
- wykorzystuje światło
  odbite
- obiektywy Infinity Plan
- szeroki wybór akcesoriów
Mikroskopy serii OPO-1

- do profesjonalnych badań
  w ośrodkach szkoleniowych
  i laboratoriach

- głowica binokularowa
- oświetlenie halogenowe 50W
  lub 100W
- wykorzystuje kombinację
   światła przechodzącego i
  odbitego
- obiektywy Infinity Plan
- szeroki wybór akcesoriów