Licznik ziaren

Licznik ziaren

W szybkiej ocenie jakości zbóż, szczególnie w doborze materiału siewnego, określenie masy ziarna powinno zająć poważne miejsce. Im większa jest masa badanego ziarna tym cenniejszy jest surowiec z którego pobrano do badania próbkę. Duża masa ziarna świadczy o dorodności, dojrzałości oraz korzystnym składzie chemicznym badanego materiału.
W praktyce określa się masę 1000 ziaren po uprzednim odliczeniu z badanej próbki metodą wizualną – ręczną, a następnie odważeniu na wadze technicznej i podaniu wyniku w gramach /1000 całych ziaren. Ze względu na żmudność związaną z liczeniem różnej wielkości badanych ziaren zaleca się stosowanie zliczarki automatycznej z programatorem, co nie tylko ułatwia ale i przyspiesza uzyskiwanie tak przydatnych danych dla wyrobienia poglądu o badanym parametrze jakościowym.
Zliczarka automatyczna zwana licznikiem ziaren przeznaczona jest zarówno do liczenia ziarna (max 9999) jak i do odliczania (żądanej ilości) stąd znajduje szczególne zastosowanie w laboratoriach zbożowych, stacjach hodowli zbóż oraz placówkach naukowo-badawczych.


Parametry techniczne:
      - zakres liczenia: do 9999
      - zakres odliczania: 50; 100; 200; 500; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 500, z możliwością ustawienia
        wielkości pośrednich
      - prędkość liczenia regulowana: maksymalnie 600 szt./min.
      - możliwość zatrzymania liczenia i ponownego dalszego liczenia po użyciu przycisku start/stop
      - zasilanie: 230 V, 50 Hz
      - wymiary gabarytowe: 230 x 240 x 200 mm
      - masa: ok. 10  kg
      - dokładność liczenia: poniżej 1 %