mętnościomierze

Mętnościomierze laboratoryjne Turb 550 / 550 IR, Turb 555 / 555 IR

Turb 550 / 550 IR - profesjonalny mętnościomierz do 1000 NTU.
Mętnościomierze laboratoryjne do pomiarów nefelometrycznych z automatyczną kalibracją 1-3 -punktową i kontrolą interwału kalibracyjnego. Wybór zakresu pomiarowego od 0,01 do 1000 NTU odbywa się automatycznie. Przy pomiarach porównawczych istnieje możliwość jednoczesnego odczytu wartości aktualnie mierzonej i poprzedniej.
Dostawa, oprócz miernika ze skróconą instrukcją obsługi, obejmuje 3 puste kuwety, 3 standardy kalibracyjne: 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, AMCO Clear® z dopuszczeniem także dla wody pitnej wg EN ISO 7027 względnie jako wzorce pierwotne wg US EPA). Do pomiarów ciągłych służy specjalne bezciśnieniowe naczynie przepływowe.Turb 555 / 555 IR
- profesjonalny miernik laboratoryjny do pomiarów w zakresie aż do 10 000 NTU.
Bardzo precyzyjny mętnościomierz o szerokim zakresie pomiarowym od 0,0001 do 10 000 NTU (z funkcją AutoRange) do wszelkich zastosowań: od pomiarów wody pitnej i ultraczystej, poprzez kontrolę jakości napojów, skończywszy na pomiarach ścieków. Układ pomiarowy składający się z czterech elementów pozwala nie tylko na pomiar światła rozproszonego (pod kątem 90°) czy przechodzącego, ale daje możliwość dokonania pomiarów porównawczych (ratio), dzięki czemu redukuje się wpływ na pomiar, np. barwy próbki lub obcego światła. Rozbudowane funkcje AQA, np. kontrola interwału kalibracji czy zabezpieczenie hasłem dostępu do kalibracji i ustawień wypełniają założenia kontroli jakości uzyskanych wartości pomiarowych i podawane są także w dokumentacji wyników pomiaru.
Miernik dostarczany jest z zestawem 4 wzorców AMCO Clear®, umożliwiających kalibrację urządzenia do 4000 NTU. Dla aplikacji do 10 000 NTU dostępny jest dodatkowy wzorzec. Ponieważ proces produkcyjny wzorców AMCO Clear® jest bardzo precyzyjny a same wzorce niezwykle stabilne, toteż zaleca się używanie ich zamiast standardów formazynowych.

Dane techniczne:

Model Turb 550 Turb 550 IR Turb 555 Turb 555 IR
Zasada pomiaru Nefelometryczna Nefelometryczna Nefelometryczna
metoda ratio
transmitancja
Nefelometryczna
metoda ratio
transmitancja
Źródło światła Lampa wolframowa IR - LED Lampa wolframowa IR - LED
Zakres pomiarowy
NTU:
FNU:
EBC:
Nefelos:
FAU:

0 ... 1000
-
-
-
-

0 ... 1000
0 ... 1000
-
-
-

0 ... 10 000
-
0 ... 2450
0 ... 67 000
-

0 ... 10 000
0 ... 10 000
0 ... 2450
-
0 ... 10 000
Rozdzielczość 0,01 NTU w zakresie 0,00 ... 9,99 NTU
0,1 NTU w zakresie 10,0 ... 99,9 NTU
1 NTU w zakresie 100 ... 1000 NTU
0,0001 NTU w zakr. 0,0001 ... 9,9999 NTU
0,001 NTU w zakr. 10,000 ... 99,999 NTU
0,01 NTU w zakr. 100,00 ... 999,99 NTU
0,1 NTU w zakr. 1000,0 ... 9999,9 NTU
Dokładność ±2% wartości lub ±0,01 NTU 0 ... 1000 NTU: ±2% wart. lub ±0,01 NTU
1000 ... 4000 NTU: ±5% wartości
4000 ... 10000 NTU: ±10% wartości
Powtarzalność ±1% wartości lub ±0,01 NTU
Kalibracja Automatyczna 1...3 punktowa Automatyczna 1...5 punktowa
Czas reakcji < 3 sekundy < 6 sekund
Kuwety okrągłe kuwety 28x70 mm, pojemność próbki 25ml
Funkcje AQA Kontrola interwału kalibracji
Protokół kalibracji
Kontrola interwału kalibracji
Protokół kalibracji
Chroniony hasłem dostęp do kalibracji i konfiguracji
Kontrolowana czasowo transmisja danych
Temperatura pracy +10 ... +40°C 0 ... +50°C
Zasilanie Zasilacz sieciowy 100 - 240 VAC ±10% / 47 - 63 Hz

Mętnościomierz laboratoryjny CyberScan TBD IR 1000  

Metoda pomiaru oraz parametry techniczne urządzenia zapewniają pomiar mętności zgodnie z Polską Normą PN/EN ISO 7027 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakie powinna spełniać woda do spożycia przez ludzi (wynik podawany w jednostkach NTU).
 

Dane techniczne:

Model TBD IR 1000
Zasada pomiaru Nefelometryczna
Źródło światła IR LED 860 nm
Zakres pomiarowy NTU: 0 ... 1000
Rozdzielczość 0,01 NTU w zakresie 0,00 ... 9,99 NTU
0,1 NTU w zakresie 10,0 ... 99,9 NTU
1 NTU w zakresie 100 ... 1000 NTU
Dokładność ±2% wartości lub ±0,01 NTU
Powtarzalność < ±1% wartości lub ±0,01 NTU
Automatyczne przełączanie zakresu pomiarowego Tak
Kalibracja Automatyczna 1...3 punktowa
Czas reakcji < 6 sekund
Kuwety Okrągłe kuwety o średnicy 27 mm, pojemność próbki: 25 ml
Wyświetlacz 2 wierszowy LCD ze znakami specjalnymi
Interfejs RS 232 jednokierunkowy
Funkcje GLP Tak
Funkcje AQA Kontrola interwału kalibracji
Protokół kalibracji
Temperatura pracy +10 ... +40°C
Zasilanie Zasilacz sieciowy 240 VAC  / 50 Hz
Zakres dostawy Miernik, 2 puste kuwety pomiarowe, 3 wzorce kalibracyjne, bibuły do czyszczenia kuwet, instrukcja obsługi w języku polskim

Mętnościomierze przenośne Turb 430 IR / 430 T, Turb 355 IR / 355 T

Turb 430 IR / 430 T
Mętnościomierzami Turb® 430 T i Turb® 430 IR, użytkownik może wykonywać pomiary nefelometryczne w świetle rozproszonym pod kątem 90°, zgodnie z zaleceniami aplikacji lub normy. Turb® 430 IR spełnia wymagania DIN 27027/ ISO7027, Turb® 430 T natomiast US EPA 180.1. Zakres pomiarowy mieści się w 0...1100 NTU/FNU i jest wykrywany automatycznie. Dokładne pomiary w niskim zakresie, np. dla wody do picia, nie stanowią problemu. Pomiary i automatyczna 3-punktowa kalibracja przebiegają w sposób przejrzysty i nie wymagają dużej wprawy. Do kalibracji używa się zestawu wzorców AMCO Clear® (0,02–10-–1000 NTU). Pamięć urządzenia może pomieścić do 1000 danych pomiarowych łącznie z numerem identyfikacyjnym, które można później przesłać, przy użyciu oprogramowania LSdata i stacji dokującej LabStation, do komputera zgodnie z wymogami GLP. Jakość danych pomiarowych jest wspierana również przez regulowany interwał kalibracyjny wraz z dokumentacją. Turb® 430 jest nie tylko mobilnym urządzeniem pomiarowym – szczególnie w zestawie walizkowym, ale także niewielkim urządzeniem laboratoryjnym dla aplikacji do 1100 NTU/FNU z optymalnym zarządzaniem danych pomiarowych.

Turb 355 IR / 355 T
Zasilany bateryjnie, przenośny mętnościomierz z diodą IR-LED (860 nm) do nefelometrycznych pomiarów zgodnych z ISO 7027/ DIN EN 27027 (EN ISO 7027) lub z lampą wolframowa zgodny z US EPA. Jest poręczny, lekki i prosty w obsłudze. Turb® 355 T / IR jest dostarczany jako zestaw w małej poręcznej walizce, która zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, np. wzorce kalibracyjne 0,02–10,0–1000 NTU, puste kuwety i baterie. Urządzenie pracuje z 4 bateriami AAA.

Model Turb 430 IR / Turb 430 T Turb 355 IR / Turb 355 T
Zasada pomiaru Nefelometryczna (światło rozproszone pod kątem 90°) Nefelometryczna (światło rozproszone pod kątem 90°)
Źródło światła IR - LED / Lampa wolframowa IR - LED / Lampa wolframowa
Zakres pomiarowy NTU:
FNU:
0 ... 1100
0 ... 1100
0 ... 1100
0 ... 1100
Rozdzielczość 0,01 NTU w zakresie 0,00 ... 9,99 NTU
0,1 NTU w zakresie 10,0 ... 99,9 NTU
1 NTU w zakresie 100 ... 1000 NTU
0,01 NTU w zakresie 0,01 ... 99,99 NTU
0,1 NTU w zakresie 100,0 ... 999,9 NTU
1 NTU w zakresie 1000 ... 1100 NTU
Dokładność ±2% wartości lub ±0,01 NTU w zakresie 0 ... 1100 NTU ±2% wartości lub ±0,1 NTU w zakresie
0 ... 500 NTU
±3% wartości w zakresie 500 ... 1100 NTU
Powtarzalność < ±0,5% wartości lub ±0,01 NTU/FNU 1% wartości lub ±0,05 NTU/FNU
Kalibracja Automatyczna 3 punktowa Automatyczna 1...3 punktowa
Czas reakcji ok. 3 sekund (IR) / ok. 7 sekund (T) 14 sekund
Kuwety okrągłe kuwety 28x60 mm, pojemność próbki 20ml okrągłe kuwety 25x45 mm, pojemność próbki 15ml
Interfejs RS 232, USB (przez adapter) -----
Funkcje specjalne
Protokół kalibracji:
Pamięć wartości:
RS 232:
Data/czas:
Zarządzanie danymi:
Akumulator:

Tak
1000
Tak
Tak
Tak
Opcjonalnie

-----
-----
-----
-----
-----
-----
Temperatura pracy 0 ... +50°C 0 ... +50°C
Zasilanie 4 x alkaliczne baterie AA na ok. 3000 pomiarów 4 x alkaliczne baterie AAA na ok. 1500 pomiarów

Metnościomierze przenośne CyberScan TN 100 

Mętnościomierze CyberScan to profesjonalne i precyzyjne urządzenia do pomiaru mętności metodą nefelometryczną (pomiar natężenia światła rozproszonego pod kątem 90°). Metoda pomiaru oraz parametry techniczne urządzeń zapewniają pomiar mętności zgodnie z Polską Normą PN/EN ISO 7027 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakie powinna spełniać woda do spożycia przez ludzi (wynik podawany w jednostkach NTU).
Dane techniczne:

Model TN 100
Zasada pomiaru Nefelometryczna zgodnie z PN EN 7027
Źródło światła IR LED 850 nm
Zakres pomiarowy NTU: 0 ... 1000
Rozdzielczość 0,01 NTU w zakresie 0,00 ... 19,99 NTU
0,1 NTU w zakresie 20,0 ... 99,9 NTU
1 NTU w zakresie 100 ... 1000 NTU
Dokładność ±2% wartości lub ±0,01 NTU
Powtarzalność ±1% wartości lub ±0,01 NTU
Kalibracja Automatyczna 1...4 punktowa
Czas reakcji < 6 sekund
Kuwety Okrągłe kuwety o średnicy 25 mm ze szkła borokrzemowego
Wyświetlacz LCD
Interfejs -----
Funkcje GLP -----
Temperatura pracy +10 ... +40°C
Zasilanie 4 baterie alkaliczne AAA wystarczające na ponad 1200 pomiarów lub ponad 200 h pracy przyrządu
Zakres dostawy Miernik, 3 puste kuwety pomiarowe, 4 wzorce kalibracyjne (0,02 - 20,0 - 100 - 800 NTU) , silikon do maskowania drobnych zarysowań na kuwetach, sciereczka bawełniania  do czyszczenia kuwet, instrukcja obsługi w języku polskim, walizka transportowa